• سه شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ ۲۳:۴۴علمیخبرنگاران جوان

    نوجوانان به چه دلایلی سراغ سیگار الکترونیک می‌روند؟


    تحقیقات نشان می‌دهد که نوجوانان تحت تأثیر والدین سیگاری شروع به استفاده از سیگار‌های الکترونیک می‌کنند.


    مشاهده خبر