• جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ ۱۲:۳۵علمیایسنا

    ثبت ۲۲ گونه ژن جدید در بانک جهانی توسط دانشگاه آزاد جهرم


    رئیس دانشگاه آزاد اسلامی جهرم گفت: برای نخستین بار محققین دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم توانستند ۲۲ گونه ژن در بانک جهانی ژن ثبت کنند.


    مشاهده خبر