• چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۳ ۱۹:۱۲اجتماعیایسنا

    توسعه شهری و هویت از دست رفته


    سیاست‌های اجرا شده در شهر تاثیر مسقیم بر فرهنگ دارد. تغییر کارکرد و قالب محیط، تغییرات گسترده و یکسان‌سازی پیکر شهرها بدون توجه به فرهنگ و تاریخ آن، همچنین عدم توجه به تنوع فرهنگی موجود در هر شهر، تاثیرات مهمی را در رفتار اجتماعی و ساختار فرهنگی گذاشته است. در این گزارش سه محور مبتنی بر لزوم تعامل فرهنگ و سیاستگذاری توسعه شهری مورد توجه قرار گرفته و در ادامه با روح‌اله نصرتی، انسان‌شناس و استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در این باب گفت‌وگو شده است.


    مشاهده خبر