• شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ۲۳:۴۰بین المللایسنا

    السودانی بر مخالفت با هرگونه تعرض به خاک عراق تأکید کرد


    وزیر خارجه امریکا روز شنبه با محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق به صورت تلفنی گفت وگو کرد.


    مشاهده خبر