• سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ ۲۲:۳۷فرهنگی/هنریایسنا

    «اسپایک لی» دوباره رئیس داوران کن شد


    جشنواره فیلم کن تایید کرد  «اسپایک لی» به عنوان رئیس هیات داوران هفتاد و چهارمین جشنواره کن به این رویداد سینمایی بازخواهد گشت.


    مشاهده خبر