• پنجشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ ۱۸:۰۱علمیخبرنگاران جوان

    کسب رتبه ۱۷ دانشگاه امیرکبیر در میان دانشگاه‌های جهان


    معتمدی گفت: دانشگاه امیرکبیر رتبه ۱۷ را در میان دانشگاه‌های بین المللی کسب کرده است.


    مشاهده خبر