• دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰ ۲۱:۵۰فرهنگی/هنریایسنا

    جایزه «گنجینه پژوهشی ایرج افشار» فراخوان داد


    جایزه «گنجینه پژوهشی استاد ایرج افشار» برای هفتمین دوره خود فراخوان داد.


    مشاهده خبر