• دوشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۰ ۲۱:۴۷فرهنگی/هنریایسنا

    رقابت ۱۱۴۳ اثر در دوازدهمین جشنواره رسانه‌های دیجیتال


    بالغ بر هزار و ۱۴۳ اثر برای رقابت در بخش‌های مختلف دوازدهمین جشنواره رسانه‌های دیجیتال در سامانه این جشنواره ثبت نام کردند.


    مشاهده خبر