• یکشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ ۱۴:۰۸سیاسیایسنا

    راهبردهای توسعه عدالت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت


    عضو اندیشکده عدالت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در یادداشتی با عنوان "راهبردهای توسعه عدالت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت" به این مساله پرداخت.


    مشاهده خبر