• جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ ۱۱:۴۴اجتماعیایسناآموزش و پرورش

    ابلاغ دستورالعمل پذیرش سنوات ارفاقی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استثنایی


    دستورالعمل پذیرش سنوات ارفاقی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استثنایی از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شد.


    مشاهده خبر