• پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ ۲۲:۴۶سیاسیایسناایران

    تصویب طرح تحریم موشک های بالستیک ایران در کنگره


    کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در نشستی متن قانون «موشک های بالستیک ایران و اجرای تحریم های بین المللی» را تصویب کرد.


    مشاهده خبر