• شنبه ۱ آذر ۱۳۹۹ ۲۲:۳۵فرهنگی/هنریایسنا

    محمد گلریز به کرونا مبتلا شد


    محمد گلریز از خوانندگان قدیمی کشور و خواننده سرود «خجسته باد این پیروزی» به کرونا مبتلا شد.


    مشاهده خبر