• یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ ۰۰:۵۳فرهنگی/هنریایسنا

    زنی ترک‌زبان که روی فارسی غیرت دارد


    زنی برآمده از خوی و آذربایجان است، تأکید دارد زبان ترکی را خوب می‌داند اما غیرت زبان فارسی دارد و عمرش را برای آن گذاشته است.


    مشاهده خبر