• چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۱ ۰۹:۵۱علمیخبرنگاران جوان

    اگر دمای زمین ۲.۵ درجه سانتی‌گراد افزایش یابد، چه اتفاقی می‌افتد؟


    کارشناسان معتقدند میزان افزایش دما تا سال ۲۱۰۰ حدود ۲.۵ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.


    مشاهده خبر