• چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۷:۵۱علمیایسنا

    ارائه برنامه‌های کلان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد


    اجلاس رؤسای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان استان‌ها و واحدهای ویژه دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ارائه برنامه‌های کلان باشگاه در سال جاری برگزار شد.


    مشاهده خبر