• شنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ ۲۲:۱۴اجتماعیایسنا

    خیز دوباره کرونا در گلستان/ رنگ نارنجی به نقشه کرونایی گلستان بازگشت


    سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان با بیان اینکه زنگ خطر شیوع دوباره کرونا در استان به صدا در آمد، گفت: چهار شهرستان گلستان دوباره در وضعیت نارنجی کرونا قرار گرفت.


    مشاهده خبر