• پنجشنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰ ۲۰:۱۶ورزشیایسنا

    توضیح مدیرعامل فجرسپاسی درباره سربازی یزدانی و مرادمند


    مدیرعامل فجر سپاسی می‌گوید مباحثی درباره بازیکنان سرباز شنیده که اخلاقی نبوده است.


    مشاهده خبر