• چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۱ ۱۰:۲۶اقتصادیایسنا

    اجرای توسعه مسکن به شکل فعلی چالش‌های جدی برای تأمین آب ایجاد می‌کند


    دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی با تأکید بر ضرورت به رسمیت شناخته‌شدن چالش کم‌آبی از سوی نظام حکمرانی کشور، گفت: شکی در این نیست که توسعه مسکن از نیازهای مهم کشور است، اما به شکلی که در حال اجراست، چالش‌های جدی در تامین آب شهرهای مختلف ایجاد خواهد کرد.


    مشاهده خبر