• چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ ۲۱:۵۰بین المللایسنا

    رهبر طالبان از بیم پهپادهای آمریکایی در انظار عمومی ظاهر نمی‌شود


    عضو ارشد طالبان می‌گوید که رهبر این گروه در افغانستان به‌سر می‌برد؛ اما از ترس پهپادهای آریکا در انظار عمومی ظاهر نمی‌شود.


    مشاهده خبر