• یکشنبه ۹ آبان ۱۴۰۰ ۰۵:۱۹اجتماعیایسنا

    واکسیناسیون کرونایی کودکان زیر ۱۲ به کجا رسید؟


    دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کووید ۱۹، درباره سرانجام تزریق واکسن به کودکان زیر ۱۲ سال در کشور توضیح داد.


    مشاهده خبر