• دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ ۲۲:۳۲ورزشیایسنا

    حذف هر ۷ جودوکار ایران در روز نخست بازی های کشورهای اسلامی!


    ۷ جودوکار ایران در نخستین روز از رقابت های جودوی همبستگی کشورهای اسلامی با شکست مقابل رقبایشان حذف شدند.


    مشاهده خبر