• سه شنبه ۹ شهریور ۱۴۰۰ ۲۰:۴۸بین المللایسنا

    طالبان: خبر انتصاب اعضای طالبان در دولت تایید شده نیست/ پنجشیر در محاصره ماست


    معاون سخنگوی گروه طالبان درباره دولت آینده افغانستان گفت، دولت موقت در افغانستان وجود نخواهد داشت.


    مشاهده خبر