• شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ ۱۸:۱۳فرهنگی/هنریخبرنگاران جوان

    نقاط برجسته تاریخ بشری به واسطه هنر، پایدار می‌شود


    معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: نقاط برجسته تاریخ بشری به واسطه هنر، ماندگار شده است.


    مشاهده خبر