• یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ ۲۱:۳۹فرهنگی/هنریایسنا

    ۳۰۰۰ ناظر مجالس محرم را با دقت کنترل می‌کنند/ ۱۲۱۸۰ هیئت مورد بازرسی قرار گرفتند


    رئیس شورای هیئات مذهبی کشور گفت: ۳۰۰۰ ناظر و بازرس آموزش دیده مجالس محرم را در سراسر کشور نظارت و بازرسی می کنند.


    مشاهده خبر