• دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ ۲۱:۵۱بین المللایسنا

    کشف بسته مشکوک در خارج از ساختمان سفارت آمریکا در قدس اشغالی


    روزنامه یدیعوت آحارونوت نوشت، نیروهای امنیتی یک بسته مشکوک خارج از سفارت آمریکا در قدس اشغالی را کشف و موضوع را بررسی کردند.


    مشاهده خبر