• جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ ۰۱:۲۵سیاسیخبرنگاران جوانبرجام

    هرگونه اقدامی علیه سپاه با پاسخی قاطع مواجه خواهد شد/ هیچ بندی از برجام قابل مذاکره مجدد نیست


    حسینی گفت: هرگونه اقدامی علیه سپاه با پاسخی قوی، قاطع و برخاسته از انسجام ملی و اتفاق نظر مسئولین ایرانی مواجه خواهد شد.


    مشاهده خبر