• پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ ۲۱:۵۵ورزشیخبرنگاران جوان

    مصدومیت گلزن تیم پیکان از ناحیه دندان


    مهران موسوی زننده تک گل تیم پیکان از ناحیه دندان در حین بازی با گسترش دچار شکستگی شد.


    مشاهده خبر