• جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ ۱۳:۰۰بین المللایسنا

    پایان مراسم رسمی سوگواری یک ساله برای پادشاه درگذشته تایلند


    با برپایی مراسم مختلف در سراسر تایلند، آیین رسمی سوگواری یک ساله برای پادشاه درگذشته این کشور به پایان رسید.


    مشاهده خبر