• سه شنبه ۳ فروردین ۱۴۰۰ ۲۳:۴۳اجتماعیخبرنگاران جوان

    واکنش دبیر ستاد حقوق بشر ایران به صداقت گزارشگر حقوق بشر انگلیسی


    باقری کنی با انتشار پیامی در صفحه مجازی خود نسبت به صداقت گزارشگر حقوق بشر انگلیسی واکنش نشان داد.


    مشاهده خبر