• یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ ۲۰:۵۲بین المللایسنا

    طالبان وارد کاخ ریاست جمهوری شدند


    دو تن از رهبران طالبان که در کابل هستند، گفتند، افراد مسلح این گروه بر کاخ ریاست‌جمهوری در افغانستان مسلط شدند. این پس از خروج اشرف غنی از این کشور است.


    مشاهده خبر