• شنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ ۲۱:۲۹بین المللایسنا

    تعداد تلفات حمله هوایی پاکستان در افغانستان به ۴۱ تن افزایش یافت


    تعداد تلفات حملات هوایی پاکستان در خاک افغانستان به ۴۱ کشته افزایش پیدا کرده است.


    مشاهده خبر