• چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۱ ۱۲:۳۰اقتصادیایسنا

    تضعیف ین اقتصاد ژاپن را نابود می‌کند؟


    بانک مرکزی ژاپن می‌گوید که تضعیف ین می‌تواند بر خانوارها و شرکت‌های کوچک تأثیر بگذارد.


    مشاهده خبر