• پنجشنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ ۲۰:۴۸بین المللایسنا

    داعش «خلیفه جدید» انتخاب کرد


    گروه تروریستی داعش «ابو الحسن الهاشمی القرشی» را به عنوان سرکرده جدید خود تعیین کرد.


    مشاهده خبر