• سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹ ۱۷:۴۴فرهنگی/هنریایسنا

    کتاب «ابوباران» رونمایی شد


    کتاب «ابوباران»، روایتی از خاطرات مصطفی نجیب، جانشین فرمانده شهید و بنیانگذار تیپ فاطمیون در سالن سوره حوزه هنری رونمایی شد.


    مشاهده خبر