• دوشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۰ ۲۲:۱۵علمیخبرنگاران جوان

    ورود واکسن کوو ایران برکت به فاز دوم مطالعات بالینی/ اجازه استفاده اضطراری از واکسن در اواخر خرداد ماه


    متخصص بیماری‌های عفونی گفت: اجازه استفاده اضطراری از واکسن کوو ایران برکت در اواخر خرداد ماه به شرط کسب نتایج خوب داده می‌شود.


    مشاهده خبر