• چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۱ ۱۳:۳۷سیاسیایسنا

    مدیریت پسماند از ابعاد مهم توسعه پایدار و تأمین امنیت زیست محیطی است


    یکی از چالش‌های عمده در این زمینه پسماند فرسوده و کهنه بودن «قانون مدیریت پسماندها مصوب ۸۳» است که حدود ۱۸ سال از زمان تصویب آن می‌گذرد.


    مشاهده خبر