• پنجشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۹ ۲۲:۱۰سیاسیایسنا

    موافقت آمریکا با آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی


    به گفته شبکه رادیویی KBS واشنگتن با انتقال بخشی از دارایی‌های ایران از بانک‌های کره جنوبی به سوئیس موافقت کرده است.


    مشاهده خبر