• چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۱ ۱۶:۳۰سیاسیایسنا

    افزایش کمک هزینه اعطایی دولت به اهدا کنندگان کلیه


    هیئت وزیران در جلسه صبح روز چهارشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، با افزایش کمک هزینه اعطایی دولت به اهدا کنندگان کلیه موافقت کرد.


    مشاهده خبر