• پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۹ ۲۲:۲۵علمیخبرنگاران جوان

    آمادگی دانشگاه آزاد برای پذیرش دانشجویان پیراپزشکی


    دانشگاه آزاد اسلامی علی رغم همکاری نکردن سازمان سنجش به پذیرش دانشجویان پیراپزشکی اقدام می‌کند.


    مشاهده خبر