• یکشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۰ ۲۰:۴۴فرهنگی/هنریایسنا

    رئیس مرکز صیانت و حفاظت صداوسیما معرفی شد


    پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما در حکمی «ابوذر زارع» را به سمت «رئیس مرکز صیانت و حفاظت سازمان صداوسیما» منصوب کرد.


    مشاهده خبر