• شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹ ۲۲:۴۴فرهنگی/هنریایسنا

    کانون خادمیاری خبر و رسانه استان بوشهر رتبه نخست کشور را کسب کرد


    کانون خادمیاری رسانه استان بوشهر در ارزیابی صورت گرفته توسط دبیرخانه خادمان رسانه ای آستان قدس رضوی در زمینه جذب، سازماندهی، تولید محتوا، عکس، فیلم، مستند سازی، انتشار و ارتباط با حرم مطهر رتبه نخست کشوری را بین 31 استان کسب کرد.


    مشاهده خبر