• سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ ۲۲:۵۹اجتماعیخبرنگاران جوان

    سالهاست به جای مقابله با کار کودک با کودک کار مقابله کرده ایم


    عضو شورای شهر تهران درباره ی فعالیت کودکان کار در سطح شهر واکنش نشان داد.


    مشاهده خبر