• پنجشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۰ ۲۰:۵۷سیاسیایسنا

    معاون سیاسی صداوسیما انتخاب شد


    رئیس صداوسیما با صدور حکمی علیرضا خدابخشی را به سمت معاون سیاسی سازمان صداوسیما منصوب کرد.


    مشاهده خبر