• سه شنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۰ ۲۱:۳۴فرهنگی/هنریایسنا

    از اجرای "قصه ظهر جمعه" تا تعطیلی یک روزه تئاتر


    خبرهای از اجرای تئاتر "قصه ظهر جمعه" و تعطیلی یک روزه تئاتر شهر از جمله خبرهای دریافتی است.


    مشاهده خبر