• شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰ ۲۳:۱۴بین المللخبرنگاران جوان

    روند صعودی خشونت علیه آسیایی تبارها در آمریکا


    بررسی‌ها نشان می‌دهد در دورانی که آمریکا درگیر همه‌گیری کرونا بوده خشونت علیه آسیایی تبارها نیز در این کشور به شدت افزایش یافته است.


    مشاهده خبر