• جمعه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۲۳:۲۶علمیخبرنگاران جوان

    ویژگی‌های شخصیتی یک کارآفرین موفق چیست؟


    یک کارشناس و مشاور کارآفرینی درباره ویژگی‌های کارآفرینی موفق و مولد توضیح داد.


    مشاهده خبر