• چهارشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ ۲۲:۲۵بین المللخبرنگاران جوان

    تحویل یادداشت اعتراضی چین به سفیر آمریکا در پی سفر پلوسی


    وزارت خارجه چین یادداشت اعتراضی رسمی خود را در مورد سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به سفیر واشنگتن در پکن تحویل داد.


    مشاهده خبر