• چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۱ ۰۷:۳۶علمیایسنا

    انتصاب عضو شورای راهبردی مؤسسه "نیماد"


    دکتر افشین زرقی به مدت دو سال به عنوان عضو شورای راهبردی مؤسسه نیماد منصوب شد.


    مشاهده خبر