• چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱ ۲۰:۲۳ورزشیایسنا

    ثبت بهترین رکورد جهانی «پرتاب طناب» توسط هادی دریایی نژاد


    مسابقات نجات غریق قهرمانی جهان در ماده انفرادی «پرتاب طناب» در حالی به پایان رسید که بهترین رکورد این ماده به نام هادی دریایی نژاد ملی پوش ایران ثبت شد.


    مشاهده خبر