• جمعه ۲۹ اسفند ۱۳۹۹ ۲۱:۴۴فرهنگی/هنریایسنا

    پیام نوروزی نوش‌آفرین انصاری و شورای کتاب کودک


    نوش‌آفرین انصاری در پیامی با تبریک آغاز سال جدید، گزارشی از فعالیت‌های شورای کتاب کودک ارائه داد. هیات‌مدیره شورای کتاب کودک هم پیامی را برای آغاز سال نو منتشر کرد.


    مشاهده خبر